top of page

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tevékenységünk célja:
1. segítségnyújtás a Covid-19 során tapasztalt tünetek orvosszakmai feldolgozásához, a kutatás számára való továbbításához,
2. A Sars-CoV2 vakcinák okozta mellékhatások és szövődmények gyűjtése, feldolgozása és segítség azok megfelelő hatósági helyre történő szakszerű lejelentésére, 
3. a hatások felismerésének megkönnyítése és differenciálhatósága 
4. az alkalmazott terápiák hatásosságának vizsgálata, orvosilag alátámasztott preventív eljárások ismertetése.

Az anonim feldolgozásban orvosszakmai csoport (TEAM) vesz részt.

1, BEVEZETŐ
Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk bemutatjuk adatvédelemi irányelveinket és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatokat.
Az adatokat a honlap tulajdonosa, Dr. Ormay Péter György, jogi szakokleveles orvos kezeli.
E-mail cím: swissdentalklinik@gmail.com
Postai cím: 3433 Nyékládháza, Vadvirág út 17.
Telefon: 06 70 949-77-47

2, MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?
A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.
Az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk.
Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a kérésedet teljesíteni tudjuk.
A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

SZEMÉLYI ADATOK
Az személy neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.
Szükség esetén TAJ szám, születési ideje.
Ezeket az adatokat az egészségügyi hatóságok felé történő bejelentések kitöltése miatt kezeljük és szükség esetén továbbítjuk.
Az adatok tárolásának jogalapja a bennünket való megkeresés.

FELHASZNÁLÓI ADATOKAT NEM GYŰJTÜNK ÉS NEM TÁROLUNK

TECHNIKAI ADATOKAT NEM GYŰJTÜNK ÉS NEM TÁROLUNK

EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK TEKINTETÉBEN A VELÜNK ÖN ÁLTAL KÖZÖLT ADATOKAT GYŰJTJÜK ÉS TÁROLJUK
Ezek kezelését a titoktartás keretein belül orvosi titoknak minősítjük. Azt harmadik személynek (hatóságnak) csak előzetes írásos hozzájárulás alapján adjuk ki.
Az adatok feldolgozásának jogalapja a személy egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, kutatási célból összevessük. E tevékenységben kikérhetjük orvoskollégák véleményét (konzílium), ez esetben a személyes adatokat nem adjuk ki, csak egyedi azonosító számot, így a személyes és egészségügyi adatok kezelése külön történik.
Az adatgyűjtés és feldolgozás terén az orvosszakmai jelentések kitöltésében és azok illetékeshez való továbbításában nyújtunk segítséget, illetve továbbítjuk az adatot.
A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy témát nem érintő egészségügyi háttér, és genetikai-, vagy biometrikai információk.

3, HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?
Személyes és egyéb adatokat olyan módon gyűjtünk, hogy a személy direkten biztosítja számunkra (például üzenet küldésével).

4, AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSINK
Rendkívül fontos számunkra a személyek adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.
Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert alkalmazunk és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat, azokat internettől független számítógépen dolgozzuk fel.
A levelezést, üzeneteket 24-48 óránként az internettel kapcsolódó számítógépen töröljük.
Jelen adatvédelmi nyilatkozatban biztosítjuk a személyek számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.
5, MARKETING CÉLJÁRA SEMMIFÉLE ADATOT NEM TOVÁBBÍTUNK

6, MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN
Személyes adatot és egészségügyi adatot kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulással továbbítunk.
Fő tevékenység az orvosszakmai-, gyógyszerszakmai kutatások bejelentési nyomtatványának szakszerű kitöltése.

7, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatokat mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.
Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.
Anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

8, A LÁTOGATÓ JOGAI
Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a saját személyes adatokhoz
Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az általunk tárolt személyes adatokról. 
Ehhez kérjük a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük használja az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot:

Adatigénylés / Adattörlés /Adatkorlátozása
Teljes név:
E-mail:
Igénylés célja:
Adatok törlése
Adatok módosítása
Adatok gyűjtésének korlátozása
Gyűjtött adatok kikérése
Adatvédelem
Beleegyezem az adataim gyűjtésébe, hogy a szükséges információkat megkaphassam.

Adatokat kizárólag az eredeti bejelentkezési címre tudjuk eljutattni.

b, Személyes adatok módosítása
Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. 

c, Személyes adatok törlésének kérése
A személyeknek joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést teljesítjük a kérést követő 7 napon belül. 
Kérjük a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése
A személyeknek joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt célpartnerek.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9, ANONIMIZÁLT ADATOK 
-a webhely cookie-kat nem használ

További információért kérjük forduljon hozzánk e-mail-ben.


2021. 09. 01.

bottom of page